Latvijas Universitātes konferences vēstures sekcija 2017. gada 10. februārī

2017. gada 10. februārī LU Vēstures un filozofijas fakultātē notiks LU 75. konferences vēstures sekcija: "“Te es stāvu un savādāk nevaru” – garīdzniecība laikmetu lokos" Norises vieta: LU VFF telpas Aspazijas bulvārī 5, 510.auditorijā.

Sekcijas programma: 10.00 – Atklāšana,uzrunas 10.15 – 10.45 – H.Tumans, Valdnieki-priesteri senajā Grieķijā. 10.45 – 11.15 – I.Teplouhova, Livonijas garīgo mūku ordeņu vizuālā reprezentācija vaska zīmogos. 11.15 – 11.45 – A.Šnē, Reliģija un reliģiskās dzīves formas Latvijas teritorijā aizvēstures beigās. 11.45 – 12.15 – A.Levāns, Klauvējiet, tad jums taps... Par Rīgas arhibīskapa Jaspera Lindes (1509-1524) labākā ceļa meklējumiem Livonijas politikā. 12.15 – 14.00 – pusdienas pārtraukums 14.00 – 14.30 – G.Straube, Grauds starp diviem dzirnakmeņiem – luterāņu mācītājs Latvijas jauno laiku sabiedrībā. 14.30 – 15.00 – Ē.Jēkabsons, Katoļu mācītāji un nacionālās kustības 19.gs. beigās-20.gs. sākumā: lietuviešu mācītāju piemērs Latvijas teritorijā. 15.00 – 15.30 R.Cerūzis, Starp politiku un reliģiju: vācu luterāņu mācītāji un draudzes Latvijā, 1918.-1940. 15.30 – 16.00 –– K.Barkane, Ebreju reliģisko draudžu vadītāju darbība Latvijā padomju varas apstākļos (1944-1953).

2014Artūrs Tomsons