LNVM zinātniskie lasījumi

w_image_1399643005694_43947.jpg

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina uz ikgadējiem muzeja zinātniskajiem lasījumiem2016. gada 11. maijā

pagaidu mājvietā Brīvībās bulvārī 32 (4. stāva Konferenču zālē).

10.00 – Arnis Radiņš. Lasījumu atklāšana. Ievadvārdi.

10.10 – Normunds Grasis. Auklas keramikas kultūra un Aboras I apmetne vēlajā neolītā. 10.30 – Alise Šulte, Daniels Gunnarssons. Īss ieskats Salaspils Laukskolas apmetnes un kapulauka keramikas telpiskajā analīzē. 10.50 – Jānis Ciglis. Dzelzs izmantošanas pirmsākumi Baltijas jūras reģionā. 11.10 – Baiba Dumpe. Keramikas izgatavošana Latvijas teritorijā vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā – mīti un pierādījumi. 11.30 – Artūrs Tomsons. Lībagu Sāraju kapulauka lamelāra bruņu plāksnes. 11.50 – Una Untule-Judvaite. Latvijas un Skandināvijas sakari vēlajā dzelzs laikmetā (historiogrāfisks apskats). 12.10 – Mārtiņš Vāveris. Romas impērijas monētas LNVM Numismātikas nodaļas krājumā: precizētās un noteiktās. 12.30 – Imants Cīrulis. Lēņu grāmatas LNVM krājumā kā 15.-16. gs. Livonijas vēstures un sabiedrības atspulgs.

12.50-13.50 – pārtraukums.

13.00 – Preses konference sakarā ar LNVM pagaidu ekspozīciju iekārtošanas pabeigšanu.

13.50 – Anda Ozoliņa. Polijas monētas LNVM krājumā. Monētu kolekcija.

14.10 – Toms Ķikuts. “Visiem pa prātam iztikt ir viena grūta lieta”. Lauku skolotājs latviešu nacionālās kustības ceļa sākumā (19. gs. 50.-70. gadi).

14.30 – Gunita Baumane. Fotogrāfijas attīstības vēsture, skatoties caur Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma prizmu.

14.50 – Natālija Ameļoškina. Cittautu tradicionālie priekšmeti LNVM Etnogrāfijas nodaļas kolekcijās. To ienākšanas ceļi (1920.-1928.) un dāvinātāji.

15.10 – Anita Meinarte. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja mēbeļu un sadzīves priekšmetu kolekcijas un to interpretācija 20. gs. 20.-30. gadu interjera izveidē muzeja ekspozīcijā.

15.30 – Olga Miheloviča. Ebreju vēstures atspoguļojums Rīgas pils jaunajā ekspozīcijā: idejas un iespējas.

15.50 – Laima Grīnberga. Mūsdienu Latvijas Republikas pilsētu un novadu apbalvojumi.

16.10 – Diskusijas. Konferences noslēgums.