„Livonijas vēstures liecības mūra pilīs un hronikās. Latvijas ZA akadēmiķim, prof., Dr.habil.hist. Ēvaldam Mugurēvičam – 85”

tverc5a1ana1.jpg

2016. gada 6. aprīlī pl.14.00 LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrāKalpaka bulv. 4, 215. telpā notiks tematiska pēcpusdiena „Livonijas vēstures liecības mūra pilīs un hronikās. Latvijas ZA akadēmiķim, prof., Dr.habil.hist. Ēvaldam Mugurēvičam – 85”. Tās ietvaros līdzās vēsturnieku priekšlasījumiem notiks LU Bibliotēkas sagatavotās izstādes "Ēvaldam Mugurēvičam 85" un Latvijas vēstures institūta apgāda izdotās grāmatas "Dionīsija Fabrīcija Livonijas vēsture" atvēršana. Pasākuma programma pielikumā.