Par šogad plānotajiem izrakumiem Grobiņā raksta vietējie mediji

Šogad gaidāmi unikāli arheoloģiskie izrakumi Grobiņas arheoloģiskajā ansamblī

Grobiņa ir senākā un plašākā līdz šim zināmā skandināvu apmešanās vieta Baltijas jūras austrumu un dienvidaustrumu piekrastē vikingu laikā. Seno Grobiņas iedzīvotāju – kuršu un skandināvu – dzīvesveidu un nodarbošanos ticami ļauj rekonstruēt Grobiņas arheoloģiskais ansamblis. To veido savstarpēji saistītu elementu kopums – Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem, Grobiņas pilskalns jeb Skābarža kalns, Pūrānu (Porānu) senkapi, Atkalnu senkapi, Smukumu senkapi un Priediena senkapi.

 

Līdz ar to Grobiņas arheoloģiskais ansamblis ir izcils tradicionālas cilvēku apmešanās vietas paraugs, kas saistīts ar vikingu laikmeta kultūrai raksturīgo dzīvesveidu. Tātad Grobiņas arheoloģiskā ansambļa zinātniskais potenciāls ir ievērojams.

 

Tāpēc Grobiņas novada dome un Latvijas Universitāte 2015.gada 6.oktobrī parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz sadarbību Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pētniecībā un popularizācijā periodā no 2016. līdz 2020.gadam. Tas nozīmē, ka jau šī gada vasarā un turpmākās vasarās Grobiņā viesosies Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti, lai lauku darbu prakses ietvaros veiktu arheoloģiskos izrakumus. Šis ir unikāls notikums ne tikai visā novadā, bet Latvijā kopumā!

 

Pašlaik Grobiņas arheoloģiskais ansamblis atrodas UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā un ir nominēts UNESCO Pasaules mantojuma starptautiskajam sarakstam, kas nozīmē, ka plašāki pētījumi un arheoloģiskie izrakumi ir milzīga vērtība.

 

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes pētījumu rezultāti ļaus stiprināt novadnieku kultūrvēsturisko identitāti un pavērs iespējas arvien jauniem pētījumiem! Veiksmīgā kārtā pētījumi pat apstiprinās vai, gluži otrādi, noraidīs kādu no vispārzināmajām hipotēzēm!

 

Šogad plānotā studentu lauku darbu prakse norisināsies laikā no 27.jūnija līdz 16.jūlijam Arheologa un vēstures zinātņu doktora Andra Šnē un arheoloģes Elīnas Guščikas vadībā. Prakses ietvaros plānots atklāt Grobiņas pilskalna jeb Skābarža kalna un senpilsētas slēptos dārgumus. Līdz šim tieši Skābarža kalns un senpilsēta ir tie arheoloģiskā ansambļa posmi, par kuriem klīdušas visvairāk leģendas un hipotēzes. Pienācis laiks to pārbaudīt!

Pēc:

http://www.grobinasturisms.lv/lv/jaunumi-5/sogad-gaidami-unikali-arheologiskie-izrakumi-grobinas-arheologiskaja-ansambli/