Promocijas darbu ģeoloģijā par krama rīkiem paleolītā aizstāvēs Līga Zariņa

2015. gada 27. novembrī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 320a. auditorijā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

LĪGA ZARIŅA

Temats: „Krama rīki kā liecības par prasmju un zināšanu attīstību paleolītā”

Recenzenti: Asoc. prof., Dr. geogr. Laimdota Kalniņa, Latvijas Universitāte; Dr. hist. Valdis Bērziņš, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts; Dr. geol. Ilze Vircava, Tartu Universitāte, Igaunija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 4, LU Dabaszinātņu bibliotēkā, Jelgavas ielā 1 un internetā LU portālā.

http://www.geo.lu.lv/zinas/t/36898/

2016, PasākumiArtūrs Tomsons