Smagais darbs Riņņukalnā

Aizvadītajās brīvdienās notika par 2015. gada arheoloģijas pieminekli pasludinātā Riņņukalna sakopšanas talka. Piedāvajam nelielu foto ieskatu talkas norisē.

Birutas Mageles Starptautiskā Stilistu Skola