Zinātniskais vakars ar prof. V. Šulces vieslekciju un Dr. M. Mintaura prezentāciju

lu_logo_ab.jpg

Zinātniskais vakars ar prof. Dr. Vinfrīda Šulces (Winfried Schulze) vieslekciju „Atmiņa pēc likuma vai „brīvība vēsturei”” un Dr. Mārtiņa Mintaura prezentāciju „Vēsture, pieminekļi un atmiņa” notiks otrdien, 2015. gada 28. aprīlī, plkst. 17.30, Latvijas Universitātes 42. auditorijā (Raiņa bulv. 19, Rīgā), Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja 10 gadu jubilejas pasākumu programmas ietvaros. Prof. Dr. Vinfrīds Šulce vieslekcijā mēģinās novērtēt tādus vēsturiskās atmiņas likumus, kuros ir noteikti vēsturiskie apstākļi, kuri nevar tikt aizmirsti un kuri ir vispāratzīti, respektīvi, kuru noliegšana tiek sodīta. Ņemot vērā ASV un Lielbritānijā trūkstošos regulējumus, vieslekcijas noslēgumā tiks izvirzīts jautājums par demokrātiskai sabiedrībai atbilstošu reakciju uz šādiem vēsturiskās atmiņas apstākļiem un konfliktiem.

Pie galvenajām prof. Dr. Vinfrīda Šulces zinātniskām interesēm pieder Eiropas agrīno jauno laiku vēsture un historiogrāfijas vēsture. Prof. Šulce ir Bavārijas Zinātņu akadēmijas Vēstures komisijas loceklis, kā arī Bavārijas, Austrijas un Somijas Zinātņu akadēmiju loceklis un Academia Europaea biedrs.

Vēstures rakstīšana līdzās sociālajai atmiņai ir viens no pagātnes izzināšanas veidiem. Taču starp rakstīto vēsturi un atmiņu pastāv vēl trešā dimensija: pagātnes materiālās kultūras liecības, ko pieņemts saukt par kultūras pieminekļiem. Visi trīs elementi tiek izmantoti pagātnes interpretācijā, lai veidotu mūsdienu cilvēka priekšstatus par kolektīvo vēsturisko pieredzi. Dr. Mārtiņš Mintaurs prezentācijā aplūkos dažu arhitektūras un tēlniecības pieminekļu lomu šodien aktuālajās Latvijas vēstures interpretācijās.

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docenta Dr. Mārtiņa Mintaura zinātniskās intereses ir Latvijas 19. un 20. gadsimta sociālā un kultūras vēsture, pieminekļu aizsardzības vēsture, kultūras mantojuma saglabāšanas konceptuālās problēmas, vēstures zinātnes teorijas un metodoloģijas jautājumi.

Darba valoda: vācu un latviešu. Dalība: bezmaksas.

Papildu informācija