Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zinātniskie lasījumi

vestures-muzejs.jpg

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina uz ikgadējiem muzeja zinātniskajiem lasījumiem 6. maijā pagaidu mājvietā Brīvības bulvārī 32. 10.00 – Arnis Radiņš. Lasījumu atklāšana. Ievadvārdi.

10.10 – Vanda Visocka. Skrundas Krievukalna keramika.

10.30 – Baiba Vaska. Stopsaktas ar magoņpogaļu galiem un to vieta latgaļu vīriešu rotu komplektā 7.-9. gs.

10.50 – Artūrs Tomsons. Ierakstu zobeni Latvijas teritorijā 9.-13. gs.

11.10 – Baiba Dumpe. Ko vēsta nagu iespiedumi mālos?

11.30 – Alise Šulte. Zīmes uz podu dibeniem – tālākie jautājumi.

11.50 – Anda Ozoliņa. Vērdiņam – 500.

12.10 – Kristīne Ducmane. 16. gs. 2. puses monētu un sudrablietu depozīts no Rembates muižas parka.

12.30.-13.30 – pārtraukums

13.30 – Anita Meinarte. Glezna “Esteres rotāšana” LNVM krājumā.

13.50 – Līga Irbe. Modernizācijas ietekme uz ceļošanu Baltijā 19. gadsimta 2. pusē.

14.10 – Toms Ķikuts. Latviešu nacionālās kustības pirmsākumi 19. gadsimta vidū: daži problemātiskie aspekti.

14.30 – Mārtiņš Vāveris. Latvijas Universitātes latviešu studentu korporāciju heraldiskā simbolika LNVM krājumā.

14.50 – Gita Kolosova. Iļģuciema stikla rūpnīcas kolekcija LNVM krājumā.

15.10 – Laima Grīnberga. Latviešu strēlnieku nozīmju evolūcija.

15.30 – Arnis Radiņš. LNVM Rīgas pils projekts.

15.50 – Diskusijas.