Bulgārijas vieslektora lekcija par kopīgajām un atšķirīgajām Latvijas un Bulgārijas vēstures iezīmēm

bulgaria2Vēstures un filozofijas fakultāte aicina apmeklēt Sv. Kirila un Metodija Universitātes (Veliko Tirnovā, Bulgārijā) Vēstures fakultātes asociētā profesora Dr. Ivelina Ivanova vieslekciju “Latvijas un Bulgārijas vēsture gadsimtu gaitā: ieskats salīdzinošā analīzē (Latvian and Bulgarian history through the ages: an attempt of comparative analysis)”. Lekcija notiks šā gada 20. martā plkst. 16.30 Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 502. auditorijā (lekcija tiks lasīta angļu valodā).

Aicināti visi interesenti!