Arheologa Vladislava Urtāna atmiņu grāmatas "Par ko?" atvēršana.

2015. gada 6. martā studentu korporācijas LACUANIA konventa dzīvoklī notika arheologa Vladislava Urtāna atmiņu grāmatas "Par ko?" atvēršanas svētki. Pasākumā piedalījās gan minētās korporācijas biedri, gan Latvijas Arheologu biedrības pārstāvji, V.Urtāna skolasbiedri un citi dalībnieki.