Mainīts laiks Latvijas Arheologu biedrības sapulcei!

tm-pilbox-global-ssl-fastly-net.jpg

Godātie Latvijas Arheologu biedrības biedri!2015.gada 16.martā Latvijas Nacionalā vēstures muzeja konferenču zālē Lāčplēša ielā 106/108 (2.korpuss, ieeja no Lāčplēša ielas) plkst. 16.00 notiks Latvijas Arheologu biedrības biedru sapulce

Darba kārtībā: 1. LAB valdes amatpersonu atskaites par darbu 2014.gadā (J.Urtāns, I.Virse, U.Kalējs, R.Kraukle, A.Tomsons). 2. Revīzijas komisijas ziņojums un gada pārskata apstiprināšana. 3. Revīzijas komisijas vēlēšanas. 4. Ētikas komisijas ziņojums (S.Zirne). 5. LAB valdes vēlēšanas. 6. LAB priekšsēdētāja vēlēšanas. 7. LAB plānotās aktivitātes saistībā ar VKKF piešķirto finansējumu 2015. gadā kā atbalstu LAB darbībai (R.Kraukle) 7. Debates:

* O.Ušpelis par Rail Baltic projektu

* Lai LAB biedru sapulce varētu notikt, nepieciešams, lai to apmeklētu vismaz 2/3 biedru. Ja dalībnieku skaits ir mazāks, sapulce tiek uzskatīta par nenotikušu un ir jāsasauc atkārtoti. Lai taupītu laiku un nodrošinātu veiksmīgu LAB darbību, lūdzu būt atsaucīgiem un noteikti piedalīties LAB biedru sapulcē 16.martā.

biedru sapulce 2015

LAB Valde