Iznākuši vairāki jauni Latvijas Vēstures institūta rakstu krājumi

Šī gada 21. janvārī LU LVI telpās notika Eiropas pārrobežu projekta “Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai” ietvaros izdoto izdevumu svinīga atklāšana. To ietvaros izdotas trīs brošūras un veseli divi rakstu krājuma "Arheoloģija un etnogrāfija" numuri. Par projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem interesenti var iepazīties arī veb-žurnālā "Arheologi rok dziļāk", kas tiešsaistē pieejams šeit. Plašāka informācija par pašu projektu pieejama šeit.

2015, PasākumiArtūrs Tomsons