Starptautiska konference „Baltijas dzintars pāri laikam un robežām”

2762_1_dzintars.jpg

Šī gada 19. – 21. septembrī Rīgā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā Eiropas kultūras galvaspilsētas gada ietvaros notiks starptautiska konference „Baltijas dzintars pāri laikam un robežām”. Konferenci organizē Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar nodibinājumu Rīga 2014, tiešie izpildītāji ir LU Vēstures un filozofijas fakultāte un tās dekāns Dr. hist. Andris Šnē, kā arī LU Latvijas vēstures institūts (direktors Dr. hist. Guntis Zemītis). Konferencē tiks aptverta dzintara tēma gan aizvēsturē un vēsturē, gan etnogrāfijā, iesaistot arī dabaszinātņu pieredzi un dažādas pieejas dzintara pētniecībai, kā arī pievēršoties jautājumiem par dzintara konservāciju un restaurāciju. Konferencē piedalīsies zinātnieki no 16 valstīm – no Latvijas un citām Eiropas valstīm, kā arī Jordānijas, ASV un Ķīnas. Konferences gaitā uzstāsies 61 referents – 13 latvieši un 48 ārzemnieki, tostarp vadošie pasaules dzintara pētnieki no dažādām zinātņu nozarēm - Mortens Ramsteds (Morten Ramstad) (Norvēģija), Ilga Zagorska (Latvija), Lars Larsons (Lars Larsson) (Zviedrija), Ilze Loze (Latvija), Nucija Negroni Katačio (Nuccia Negroni Catacchio) (Itālija) u.c.

Darbs tiks organizēts 11 sesijās: 19. septembrī plkst. 9.00 notiks atklāšanas sesija, tai sekos sesijas „Dzintara ģeoloģija un ģeogrāfija”, „Dzintars un dabas zinātnes” un „Dzintars, kas vieno”. Paralēli norisināsies trīs sesijas, kas būs veltītas dzintaram arheoloģijā – „Akmens un bronzas laikmets”, „Bronzas laikmets un senie laiki”, „Dzelzs laikmets un viduslaiki”. Sestdien, 20. septembrī, 4 sesijās referenti turpinās aplūkot arheoloģijas jautājumus, kā arī pievērsīsies dzintara izmantojumam jaunākajos laikos un mūsdienās.

Svētdien, 21. septembrī, konferences dalībnieki dosies ekskursijā uz Lubāna ezera apkārtni. Viņiem paredzēta iepazīšanās ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīciju un Lubāna ezera apkārni, kurā ir atklātas vairākas akmens laikmeta apmetnes ar senajām dzintara darbnīcām. Par saviem pētījumiem Lubāna apmetnēs stāstīs Dr.habil.hist. Ilze Loze.

Konferences gaitā nolasītie referāti tiks apkopoti un sagatavoti izdošanai konferences rakstu krājumā, ko paredzēts izdot līdz 2015. gada septembrim.

Konference tiek rīkota Ekonomikas ministrijas - Tūrisma Valsts attīstības aģentūras un Nodibinājuma „Rīga2014” sadarbības rezultātā īstenotās Starptautisku kultūras konferenču atbalsta programmas ietvaros.

Konferences programma