Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras zinātniskā konference

albania-173.jpg

Albania 169Maija nogalē Albānijā norisinājās ikgadējā Starptautiskās Atomenerģijas Aģentūras zinātniskā konference. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem tai bija piešķirts specifisks fokusa punkts - keramikas materiāla pētniecība. Konferences pilns nosaukums: „Reģionālais treniņu kurss keramikas pētniecībā ar atomenerģijas tehnikas izmantošanu”. Ņemot vērā, ka ikgadējās konferences mērķis ir veicināt atomenerģijas izmantošanu tieši ar atomenerģiju nesaistītās zinātnes sfērās, pasākumā piedalījās ne tikai fiziķi, bet arī restauratori, arheologi un arhitekti. Albania 173Dalībniekus kursa laikā iepazīstināja ar pētniecības metožu pielietošanas teorētiskajiem un praktiski tehniskajiem aspektiem. Lai gan pamatā uzmanību pievērsa keramikas elementārā sastāva kvantitatīvai un kvalitatīvai izziņai (XRF, Raman, PIXE, PIGE), konferencē apskatīja arī tādas metodes kā keramikas materiāla datēšanu ar termoluminiscenci. Papildus tam dalībnieki iepazinās arī ar gaismas filtru izmantošanu dotā materiāla primārai analīzei un statistikas metožu (MVA, PCA, FA, Cluster Analysis ) pielietojamību iegūto datu interpretācijā un materiāla klasifikācijā.

Apskatītās metodes ir tikai daļa no plašā fizikas un ķīmijas analīžu klāsta. Tās ļauj izzināt ne tikai materiāla ķīmisko sastāvu, bet ļauj noskaidrot arī izejvielu izcelsmes vietu un pārmaiņas trauku pagatavošanas tehnoloģijās. Īpaši plašs pielietojums ir redzams gaismas filtru izmantošanai. Tie ļauj ar ievērojamu precizitāti noteikt izmantotās krāsas oriģinālo toni, bez speciālas aparatūras neredzamās restaurācijas pēdas, kā arī zemāko krāsas slāņu pēdas. Šī metode visbiežāk ir pielietojama kā palīglīdzeklis, lai izvēlētos visdaudzsološāko objektu kam veikt tālākas analīzes. Tādējādi pastiprinot faktu, ka dažādu metožu kombinācija ne tikai palielinās iegūtās informācijas kvantitāti, bet arī kvalitāti.

Albania 167 Albania 2 027 Albania 002 Albania 168