22. martā Dr. Vladimira Kulakova lekcija „Arheoloģiskā izpēte Kaļiņingradas apgabalā 2010.-2012.gadā”

2013.gada 22.martā

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja konferenču zālē

plkst. 11.00

notiks

Dr. Vladimira Kulakova lekcija

„Arheoloģiskā izpēte Kaļiņingradas apgabalā 2010.-2012.gadā”

Dr. hist. Vladimirs Kulakovs ir pazīstams krievu arheologs, kurš kopš 1974.gada vadījis arheoloģisko pieminekļu izpēti Kaļiņingradas apgabalā. Viņš ir daudzu zinātnisko publikāciju autors. V.Kulakova zinātniskās intereses saistītas ar rietumbaltu , resp. seno prūšu kultūras izpēti. Pēdējo gadu pētījumi saistīti ar izrakumiem Kaupā, Kaļiņingradas centrā un Raušenas-Kobjeitenas kapulaukā.

Aicinām piedalīties visus interesentus!