Arheoloģijas diena 2012

Šī gada 29. jūnijā notiks jau otrā Arheoloģijas diena. Tas ir interneta projekts par arheologu aktivitātām visā pasaulē vienā dienā. Pasākuma ietvaros arheologi ir aicināti dokumentēt (teksti, bildes, video) savu darbu 29. jūnijā, kas tiks publicēts Arheoloģijas dienas mājas lapā. Tādējādi ikviens varēs iepazīties ar savu kolēģu paveikto vai vienkārši uzzināt ko vairāk par vienu dienu arheologa dzīvē. Projekta autoru viens no galvenajiem mērķiem ir parādīt arheoloģijas dažādību, kas nav tikai rakšana, kā arī uzsvērt  arheoloģisko pieminekļu aizsardzību mūsdienās.

Piedalīties var ikviens students vai profesors, neatkarīgi no tā, kur šo dienu pavada - arheoloģiskajos izrakumos, muzejā, gatavojot publikāciju bibliotēkā, strādājot pie kultūras mantojuma likumdošanas vai skatoties mikroskopā un skaitot lutaušus, kas skraida pa koku dendrohronoloģiskajiem paraugiem. Piemēram, pagājušajā gadā Arheoloģijas diena sakrita ar Latvijas Arheologu biedrības plenēru Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā, kas būtu bijis interesants ieraksts starp daudziem citiem.

Šeit var apskatīt pagājušā gada Arheoloģijas dienas rezultātus, kad tika iesniegti vairāk nekā 400 ziņojumi no visas pasaules.

Ja vēlies piedalīties, tad sazinies (dayofarchaeology@gmail.com) ar projekta vadītājiem, lai saņemtu tālākus norādījumus par iespēju publicēt savu darbu.