Latvijas arheologu biedrības 2011. gada rudens sezonas pirmais pasākums

1.novembrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja konferenču zālē. Programma:

Ilze Loze. Jauns neolīta apmetnes atklājums Lubāna mitrājā Balupes krastā

Ingrīda Virse, Ritvars Ritums. Pētījumi Grobiņā

Inna Lazdiņa. Pētījumi Mežītes pilskalna apmetnē

Elīna Guščika. Mežītes kapulauka izrakumu rezultāti

Sandra Zirne. Pētījumi Raunas pilī un Strautiņu senkapos

Mārtiņš Lūsēns. Pētījumi Aizkraukles senās mūra baznīcas vietā

Juris Urtāns. Piedrujas Tolojevcu kapsētas krustakmeņi

Rūdolfs Brūzis. Arheoloģiskie izrakumi Dzirciema „Bisniekos”

2011, PasākumiArtūrs Tomsons