Dagnijas Svarānes priekslasījums: "Arheoloģiskā uzraudzība Rīgā 1985. – 2001. gadā. Pētījumi un postījumi."

Aicinām jūs uz LAB pasākumu 2011.gada 9.februārī plkst. 15:00 LNVM konferenču zālē.

Dagnija Svarāne. Arheoloģiskā uzraudzība Rīgā 1985. – 2001. gadā.Pētījumi un postījumi.

Aicinām uz diskusiju!

LAB Valde

2011, PasākumiArtūrs Tomsons