A.Tomsona priekšlasījums par eksperimentālo arheloģiju

7. decembrī Latvijas arheologu biedrības pasākumā uzstājās Artūrs Tomsons ar priekšlasījumu par jaunākajām atziņām eksperimentālajā arheoloģijā. Tā laikā klātesošajiem tika sniegts ieskats eksperimenta metodes attīstībā un tās iespējamajā pielietojumā labākai arheoloģiskā materiāla interpretācijai.

2010, PasākumiArtūrs Tomsons