Krama apstrādes seminārs 23.-27. augustā Šlezvigā

Šī gada 23.-27. augustā sadarbībā ar Skandināvijas - Baltijas pētījumu centru Gotorfas pilī Šlezvigā-Holšteinā Vācijā notika seminārs, kas veltīts vienam no nozīmīgākajiem aspektiem akmens laikmeta izpratnē – krama apstrādei. Seminārs noritēja mezolīta pētnieku – dr. Haralda Lipkes (Harald Lűbke) un dr. Zonke Harca (Sonke Hartz) aizgādībā.

No Latvijas tajā piedalījās LVI pētnieki dr. I.Zagorska, dr. V.Bērziņš, LU un LKA studenti A.Tomsons, R.Kraukle, K. Bogdanova un M. Vecozola.

Semināra laikā tā dalībnieki nostiprināja un ieguva gan teorētiskās zināšanas, gan izgāja praktisko apmācību eksperimentālās arheoloģijas speciālista Harma Paulsena (Harm Paulsen) vadībā.

Pirmajā dienā pēc ierašanās jaunizveidotā arheoloģijas centra telpās notika ievadlekcija par kramu veidiem un apstrādes tehnikām. Pēc tā sekoja divas dienas Baltijas jūras krastā ar bagātīgām krama krājumiem, kur H.Paulsens vadīja praktiskās nodarbības.

Praktisko nodarbību laikā semināra dalībnieki apguva galvenās krama apstrādes tehnikas, kā arī guva priekšstatu par eksperimentālās metodes pielietojumu krama industrijas atradumu interpretācijā – spējā arheoloģiskajā materiālā konstatēt un atpazīt dažādas specifiskas krama apstrādes nianses un tehnoloģijas.

Tika demonstrētas un apgūtas t.s. "tiešās" un "netiešās", "mīkstās" un "cietās" krama skaldīšanas tehnikas, kā arī gūts priekšstats par izmantojamajiem darbarīkiem - gan akmens, gan raga, kas radīja atšķirīgas „pēdas” krama materiālā.

Pēdējā dienā tika apkopotas visas dalībnieku jauniegūtas zināšanas, no krama atšķilām saliekot kopā veselu krama nukleju un raksturojot vēl neapstrādātu arheoloģisko materiālu, kas arī tika veiksmīgi paveikts.

Šāds seminārs no metodoloģiskā viedokļa vērtējams kā nozīmīgs, sniedzot tā dalībniekiem iespēju paplašināt izpratni gan par iespējām palūkoties uz jau zināmo arheoloģisko materiālu no jauna, gan labāk interpretēt jauniegūtās senlietas.

Kā ļoti nozīmīgi šāda veida sadarbības projekti būtu vērtējami arī citu laikmetu izpētes kontekstā.

2010, PasākumiArtūrs Tomsons