Posts in 2015
Publikācijas ''Perestroika, Baltijas republikas un Čehoslovākija, 1988 – 1991'' prezentācija

Čehijas Republikas vēstniecība Rīgā sadarbībā ar LU Vēstures un filozofijas fakultāti un Latvijas vēstures institūtu uzaicina Jūs uz čehu vēsturnieka doc. PhDr. Luboša Šveca, CSc. publikācijas''Perestroika, Baltijas republikas un Čehoslovākija, 1988 – 1991'' prezentāciju.

Read More
Vispārējās vēstures sekcijas sēde „Kari un konflikti Baltijas jūras reģionā viduslaikos un agrajos jaunajos laikos”

Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 510. auditorijā, 11. februārī no plkst. 9.00 notiks LU 73. konferences Vispārējās vēstures sekcija „Kari un konflikti Baltijas jūras reģionā viduslaikos un agrajos jaunajos laikos”.

Read More